logo

Persbericht: In het zicht van de toekomst

25 augustus 2009

Sociaal en Cultureel Rapport 2004

Sinds 1974 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau iedere twee jaar het Sociaal en Cultureel Rapport uit, dat een beeld geeft van de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en van het beleid van de overheid ten aanzien van de verzorgingsstaat en de veiligheid van de burger. In het zestiende Sociaal en Cultureel Rapport wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de verwachtingen van de Nederlandse burger voor de nabije toekomst, de periode tot ongeveer het jaar 2020.

Het SCR 2004 bevat hoofdstukken over:

 • Maatschappelijke trends in de Nederlandse samenleving en de verwachtingen van de burger voor de toekomst (Paul Schnabel) ( apart persbericht )

 • Andere tijden voor huishoudens - samenstelling huishoudens, verdeling arbeid en zorg tussen partners, tijdsbesteding en tijdsdruk (Saskia Keuzenkamp, Koen Breedveld, Mariëlle Cloïn)   ( apart persbericht )

 • Minderheden en integratie (Mérove Gijsberts)   ( apart persbericht )

 • Democratie en civil society - politieke participatie, maatschappelijke betrokkenheid, de Europese integratie (Paul Dekker, Joep de hart, Esther van den Berg)   ( apart persbericht )

 • ICT en samenleving - (on)gelijkheden verspreiding ICT en internet, opkomst embedded technology, houdingen tegenover technologie (Jos de Haan)   ( apart persbericht )

 • Arbeidsmarkt - de toekomst van de arbeidsmarkt in zeven vragen (Jaco Dagevos)   ( apart persbericht )

 • Sociale zekerheid - ontwikkeling van het stelsel, wensen en verwachtingen bij de bevolking, stelselvarianten (Cok Vrooman, Stella Hoff, Arjan Soede)   ( apart persbericht )

 • Onderwijs - veranderingen in het onderwijssysteem, de invloed van Europa, 'wordt Nederland slimmer of dommer?'(Ria Bronneman-Helmers, Lex Herweijer)   ( apart persbericht )

 • Zorg - groeiende vraag, schiet het aanbod tekort?, innovatie in de zorg, betaalbaarheid van zorg (Crétien van Campen, Sjoerd Kooiker, Joost Timmermans)   ( apart persbericht )

 • Veiligheid, politie en justitie - trends in criminaliteit en onveiligheid, verwachtingen en wensen van de bevolking (Cora Maas - de Waal)   ( apart persbericht )

 • Wonen en woonomgeving - huishoudensverdunning en vergrijzing, toenemende mobiliteit, groene woonwensen, eigen woningbezit (Jeanet Kullberg, Lucas Harms, Vic Veldheer)   ( apart persbericht )

 • Vrijetijdsbesteding - de opkomst van de vrijetijdssamenleving, vrijetijdswaarden, commercialisering, mediagebruik, sport (Andries van den Broek, Koen Breedveld, Jos de Haan, Frank Huysmans)   ( apart persbericht )

Voor elk hoofdstuk uit het SCR 2004 is een afzonderlijk persbericht beschikbaar. Het SCR zelf is voorzien van een uitgebreide samenvatting en een trefwoordenregister.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / In het zicht van de toekomst / Persbericht: In het zicht van de toekomst

Menu