logo

Jaarboek ICT en samenleving 2004

Beleid in praktijk

Jaarboek ICT
23 juni 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Jos de Haan (red) Oene Klumper (red.)
Publicatiedatum
09 maart 2004
Trefwoorden
ICT
Aantal pagina's
198
ISBN/ISSN/anders
905352990x
Reeks
Special
Volgnummer
27

Dit tweede Jaarboek ICT en samenleving bundelt beschrijvingen van onderzoek naar de effecten van (overheids)interventies in het sociale domein. Meer dan in het vorige jaarboek ligt het accent nu op de benutting van ICT voor lokale praktijken. Het richt zich daarbij voornamelijk op de mogelijkheden van ICT voor de verbetering van de sociale kwaliteit. Daarbij komen vragen aan bod als: wat is de rol van het digitale debat bij de gemeenteraadsverkiezing? Wat is de status van buurtwebsites in de Nederlandse steden? Welke rol speelt het internet bij de sociale cohesie in de wijk of bij de integratie van etnische minderheden? Onderzoek naar dit soort thema's is niet alleen interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar zal ook beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers van ICT-projecten kunnen boeien. In dit jaarboek is er dan ook ruim aandacht voor (beleids)aanbevelingen.

Het Jaarboek ICT en samenleving 2004 biedt onderzoekers een platform voor wetenschappelijk onderzoek naar technologie en het sociale domein. Het is het resultaat van de samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het kennisnetwerk Social Quality Matter (SQM) dat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Grote Steden en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Speciale uitgave 27

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Jaarboek ICT en samenleving 2004

Menu