logo

Maten voor gemeenten 2004

Een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Maten voor gemeenten 2004
23 juni 2009, pdf, 595kB
Auteur(s)
B.Kuhry V.Veldheer
Publicatiedatum
09 juni 2004
Trefwoorden
Collectieve sectorLokaal beleidOpenbaar bestuur
Aantal pagina's
142
ISBN/ISSN/anders
9037701795
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2004-5

Welke prestaties leveren gemeenten tegen welke kosten? Deze publicatie geeft hiervan een landelijk overzicht voor de periode 1996-2001.

De totale uitgaven van gemeenten blijven - na correctie voor inflatie - min of meer constant. Het uitblijven van groei is verklaarbaar aangezien gemeenten minder verantwoordelijkheden hebben voor volkshuisvesting en zorg. Ook is het aantal bijstandsontvangers in de betreffende periode gedaald. Zonder deze veranderingen is er sprake van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de uitgaven met 2 à 3 procent.

De uit eigen middelen gefinancierde dienstverlening vertoont juist een aanzienlijke toename van de uitgaven, vooral als gevolg van de overheveling van nieuwe taken (onderwijshuisvesting en wet voorzieningen gehandicapten) naar de gemeenten. Na correctie hiervoor resulteert een jaarlijkse stijging met 2%.

De groei van het productievolume van gemeenten blijft 1,5 procent per jaar achter bij de reële stijging van de uitgaven. De prijzen van collectieve diensten stijgen sneller dan die in de marktsector. Behalve de loonontwikkeling is ook de sterke toename van de kapitaallasten, materiële uitgaven en uitbestedingen daarvoor verantwoordelijk.

Per saldo is de toename van het productievolume bij gemeenten, vooral in de periode 1998-2001 en met name van de uit eigen middelen gefinancierde diensten, zeer gering. Zij houdt de bevolkingsgroei niet of ternauwernood bij. Mede als gevolg van diverse ronden van bezuinigingen op de collectieve uitgaven doemt er een niet al te rooskleurig beeld op van de toekomstige gemeentelijke dienstverlening.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Maten voor gemeenten 2004

Menu