logo

Sociale uitsluiting - een conceptuele en empirische verkenning

Sociale uitsluiting
23 april 2009, pdf, 767kB
Auteur(s)
Gerda Jehoel-Gijsbers
Publicatiedatum
15 januari 2004
Trefwoorden
Sociale zekerheid
Aantal pagina's
124
ISBN/ISSN/anders
903770154x
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
99

Deze studie is er op gericht meer inzicht te krijgen in het verschijnsel dat er ook burgers zijn voor wie 'meedoen' een probleem is, bij wie er sprake is van sociale uitsluiting. Om dit goed in kaart te brengen zal eerst duidelijk moeten zijn op welke wijze de omvang en aard van sociale uitsluiting kan worden vastgesteld. Daarom heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het project 'Indicatoren voor sociale uitsluiting' op zijn werkprogramma voor 2003 gezet. Deze studie bouwt voort op het leefsituatie-onderzoek van het SCP, waarin welzijn en welvaart van de bevolking sinds een groot aantal jaren periodiek worden gemeten.

In de laatste publicatie van de Armoedemonitor (die van 2001) was een apart hoofdstuk gewijd aan de indicatoren voor sociale uitsluiting. In dit werkdocument wordt hierop verder gebouwd. Hiermee wil het SCP een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een set indicatoren die niet alleen wetenschappelijk gefundeerd en methodisch valide, maar met name ook beleidsrelevant zijn.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Sociale uitsluiting - een conceptuele en empirische verkenning

Menu