logo

Surfende Senioren

Kansen en bedreigingen van ICT voor ouderen

Surfende senioren
23 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jos de Haan Oene Klumper Jan Steyaert (red.).
Publicatiedatum
22 september 2004
Trefwoorden
ICTOuderen
Aantal pagina's
154
ISBN/ISSN/anders
9789037703627

Ouderen die internetten, hebben vaak het gevoel "er weer bij te horen". Steeds meer ouderen zijn online, maar er is nog steeds een grote achterstand. Niet alleen voor het gevoel mee te blijven tellen is het belangrijk dat ouderen kennis maken met de computer en internet, maar ook om de arbeidspositie van oudere werknemers te verbeteren. Daarnaast kan ICT een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van senioren.

Surfende Senioren; kansen en bedreigingen van ICT voor ouderen is op 22 september 2004 verschenen bij Academic Service. Het boek is een gezamenlijke publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, SeniorWeb en Fontys Hogescholen en is tot stand gekomen onder redactie van dr. Jos de Haan, drs. Oene Klumper en dr. Jan Steyaert. Het gebruik van ICT door ouderen in verleden, heden en toekomst passeert de revue. Er wordt ingegaan op achtergronden van gebruik en niet-gebruik van ict in verschillende situaties. Ook beleidsmaatregelen die van ouderen digitaal vaardige burgers zouden moeten maken worden besproken.

(Tweede druk) Gezamelijke uitgave van Seniorenweb, Fontys Hogenscholen en SCP

Menu