logo

Verpleging en verzorging verklaard

Verpleging en verzorging verklaard
22 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Joost Timmermans Isolde Woittiez
Publicatiedatum
14 oktober 2004
Trefwoorden
GezondheidszorgZorg
Aantal pagina's
121
ISBN/ISSN/anders
9037701892
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2004/11

Eén van de grote veranderingen in de AWBZ is de overgang van aanbod- naar vraagsturing. Het nadeel van vraaggestuurde zorg - vanuit het oogpunt van kostenbeheersing - is dat men niet weet hoeveel mensen met een zorgvraag zich gaan melden bij de toegangspoort van de AWBZ. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het SCP daarom gevraagd een instrument te ontwikkelen met een tweevoudig doel: ramen hoeveel mensen er nu en in de toekomst zullen vragen om verpleging en verzorging en ramen welke effecten er zijn van bestaand en voorgenomen beleid op de vraag naar en het gebruik van zorg. Het ontwikkelde instrument is een verklaringsmodel verpleging en verzorging; de uitkomsten ervan staan in deze publicatie.

Het gebruik van AWBZ-gefinancierde diensten neemt tot 2020 weliswaar meer toe dan de omvang van de bevolking maar veel minder dan het aantal mensen van wie men in theorie kan verwachten dat ze een beroep zullen doen op AWBZ-gefinancierde diensten.

Om de kosten van de zorg te beheersen overweegt het kabinet de eigen bijdragen te verhogen of het verstrekte pakket te verkleinen. Uit deze publicatie wordt duidelijk dat er meer stuurinstrumenten zijn dan alleen deze twee. Bovendien wordt berekend dat er een risico is dat mensen een beroep gaan doen op andere, vaak duurdere, collectief gefinancierde voorzieningen bij pakketverkleining. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat een grote groep personen van collectief gefinancierde hulp wordt uitgesloten zonder dat dit financieel iets oplevert.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Verpleging en verzorging verklaard

Menu