logo

Werkt verlof?

Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur

Werkt Verlof
23 juni 2009, pdf, 771kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Heleen van Luijn Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
22 april 2004
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieGezondheidLeefvormenZorg
Aantal pagina's
242
ISBN/ISSN/anders
9037701442
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2004-3

Steeds meer mensen combineren arbeid en zorg, en werken daarom in deeltijd of maken gebruik van kinder- en buitenschoolse opvang.
Sinds 1 december 2001 is de 'Wet arbeid en zorg' van kracht. Deze wet heeft bestaande regelingen zoals ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof gebundeld en nieuwe gecreëerd, zoals kraamverlof voor partners na de geboorte van een kind en zorgverlof bij een kortdurende ziekte van familieleden.

Naast het wettelijk recht op verlof bestaan er deeltijd-, verlof- en kinderopvangregelingen in CAO's en binnen bedrijven. Over de behoefte aan en het gebruik van arbeid-zorg-regelingen onder werknemers is weinig bekend. Voor de evaluatie van het overheidsbeleid is het wenselijk dat hier meer inzicht in ontstaat.

Werkt verlof? is de weerslag van een grootschalig representatief onderzoek onder werknemers in loondienst naar de behoefte aan en gebruik van de diverse regelingen, en de factoren die deze beïnvloeden.

Menu