logo

Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

Rapportage ouderen 2004

Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen
23 juni 2009, pdf, 975kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
M.irjam de Klerk (red.)
Publicatiedatum
27 mei 2004
Trefwoorden
OuderenWonenZorg
Aantal pagina's
286
ISBN/ISSN/anders
9037701566
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2004/4

'De ouderdom komt met gebreken,' is een veelgehoord gezegde, dat echter lang niet altijd opgaat. In deze Rapportage ouderen wordt nagegaan welke ouderen kwetsbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld alleenstaande ouderen met veel lichamelijke beperkingen. Zij krijgen weinig ondersteuning uit hun directe omgeving.
Welke ouderen maken gebruik van zorg of wonen in bijzondere huisvesting? Veel ouderen verblijven in een doorsnee woning en stellen het zonder zorg. Opvallend is dat veel kwetsbare ouderen geen zorg krijgen of in een voor hen ongeschikte woning wonen.

Wanneer ouderen veel beperkingen hebben, neemt de kans op een opname in een tehuis toe. Voor sommige ouderen is een zelfstandige woonvorm waarin ook zorg wordt geboden een alternatief. De woonzorgcomplexen zijn hiervan een voorbeeld. In dit rapport komt aan bod voor welke ouderen er alternatieven zijn voor een tehuisopname.

De Rapportage ouderen 2004 is de zesde in de reeks ouderenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau vervaardigt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Illustratie © Ien van Laanen, Amsterdam

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

Menu