logo

Advocaat met korting

Een analyse van de prijsgevoeligheid van de rechtsbijstand

Advocaat met korting
19 juni 2009, pdf, 966kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ab van der Torre m.m.v. Evert Pommer
Publicatiedatum
15 november 2005
Trefwoorden
Justitie
Aantal pagina's
68
ISBN/ISSN/anders
9037702406
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
118

De Europese landen hebben zich verplicht voor zowel rijke als voor arme burgers het recht toegankelijk te maken. In Nederland voorziet de Wet op de rechtsbijstand (WRb) in deze verplichting.

In 2004 zijn de eigen bijdragen voor de gesubsidieerde advocatuur en de griffierechten aanmerkelijk verhoogd. In dit rapport wordt getoetst welke effecten dit had op de toegang tot het recht. De studie probeert vast te stellen of de duurdere gesubsidieerde advocaat bij civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken van invloed was op het gebruik van deze voorziening.

Op basis van gegevens uit 2003 kon een klein prijseffect worden vastgesteld, dat zich hoofdzakelijk voordeed bij het adviesrecht. Uit de in de analyse gevonden geringe prijseffecten kan worden afgeleid dat de in januari 2004 doorgevoerde prijsverhoging voor de gesubsidieerde advocaat mogelijk tot enige vraaguitval voor een toegevoegde advocaat heeft geleid, maar de omvang daarvan is waarschijnlijk niet substantieel geweest. Voor zover aanwezig deed die vraaguitval zich voor bij het adviesrecht. Bovendien lijkt de betekenis van de prijseffecten in de loop der tijd te zijn afgenomen. Een belangrijke verklaring hiervoor kan zijn het toegenomen gebruik van rechtsbijstandverzekeringen. Door gebrek aan gegevens konden die in dit onderzoek niet worden meegenomen. De groeiende populariteit van rechtsbijstandverzekeringen verdient het wel in de toekomst onze aandacht te krijgen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Advocaat met korting

Menu