logo

Arbeidsmobiliteit in goede banen

Oorzaken van baan- en functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk

Arbeidsmobiliteit in goede banen
22 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Maurice Gesthuizen Jaco Dagevos
Publicatiedatum
28 juni 2005
Trefwoorden
ArbeidArbeidsmarktMobiliteit
Aantal pagina's
142
ISBN/ISSN/anders
9037702031
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2005/12

Jaarlijks wisselen honderdduizenden werknemers van baan of functie. Waarom doen ze dit en wat levert het hen op?
Veel werknemers zitten niet op de juiste positie. Ontevredenheid over hun baan blijkt een belangrijke reden voor de arbeidsmobiliteit. Zij zoeken een baan die beter overeenkomt met hun capaciteiten en voorkeuren. Levert de verandering van werk een positief effect op?
Dit rapport toont aan dat arbeidsmobiliteit inderdaad meestal tot een gunstiger arbeidssituatie leidt, maar dat niet iedereen in dezelfde mate meedoet. Met name lager opgeleide en oudere werknemers blijven achter.

Verder leidt arbeidsmobiliteit niet alleen tot een verbetering van het individuele welzijn van werknemers, maar ook tot een hogere productiviteit en minder uitval. Gericht beleid om arbeidsmobiliteit te bevorderen kan dus van belang zijn voor het functioneren van de arbeidsmarkt en de leefsituatie van de werknemers.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Arbeidsmobiliteit in goede banen

Menu