logo

Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg

Een vraagmodel

Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg
19 juni 2009, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Isolde Woittiez Jedid-Jah Jonker Ingrid Ooms John Stevens Irma Schoemakers-Salkinoja
Publicatiedatum
23 augustus 2005
Trefwoorden
Mensen met een beperkingToekomstZorg
Aantal pagina's
227
ISBN/ISSN/anders
903770221x
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
115

De afgelopen jaren is het gebruik van zorg door verstandelijk gehandicapten fors toegenomen. Dit is deels het gevolg van veranderde opvattingen over de zorg die zij nodig hebben. Maar de zorg is ook van karakter veranderd, meer gericht op zelfstandigheid en extramuralisering. Ten slotte is ook de doelgroep ruimer geworden, vooral door de toeloop van jeugdige cliënten met gedragsproblemen. De prangende vraag is of deze stijgende trend in de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg en het daaruit voortvloeiende toenemende gebruik van zorg zich in de toekomst zal voortzetten. Daartoe heeft het ministerie van VWS het SCP gevraagd om een beleidsondersteunend model te ontwikkelen, waarmee ramingen gemaakt kunnen worden voor de toekomstige vraag naar en gebruik van verstandelijk-gehandicaptenzorg. In dit onderzoeksrapport worden het model en de daaruit resulterende ramingen gepresenteerd. Verder bevat het bespiegelingen over mogelijke ontwikkelingen en de vormgeving van de zorg in de toekomst. Een populaire versie van dit rapport is de SCP-publicatie Zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Illustratie © Ien van Laanen, Amsterdam

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg

Menu