logo

Cultuurminnaars en cultuurmijders

Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed

Cultuurminnaars en cultuurmijders
22 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Andries van den Broek Frank Huysmans Jos de Haan
Publicatiedatum
08 juni 2005
Trefwoorden
CultuurKunst
Aantal pagina's
114
ISBN/ISSN/anders
9037702287
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2005/7

Wie wijden zich in Nederland aan cultureel erfgoed en podiumkunsten, en wie mijden deze cultuurvormen liever? Zijn de groepen cultuurminnaars en cultuurmijders sinds eind jaren zeventig van omvang en samenstelling veranderd? Die vragen staan in deze bondige en beschrijvende studie centraal. Niet alleen het bezoek aan culturele instellingen als musea en concertzalen komt aan de orde, maar ook de cultuurconsumptie via de media en de actieve cultuurdeelname in de vorm van amateurkunstbeoefening. Ontwikkelingen in de cultuurdeelname worden gepresenteerd tegen de achtergrond van continuïteit en verandering in het cultuuraanbod.

Meer vrouwen dan mannen hebben een culturele belangstelling, en meer hoger dan lager opgeleiden. De mate van culturele belangstelling onder hoger opgeleiden nam af, maar dankzij het stijgend opleidingsniveau vertaalde zich dit (nog?) niet in een geringere culturele belangstelling. Onder mensen van middelbare leeftijd groeide vooral de belangstelling voor de populaire cultuur.
Tot besluit van dit rapport worden eerder gepresenteerde scenario's over de positie van cultuur temidden van een steeds scherpere competitie om de vrije tijd tegen het licht gehouden.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Cultuurminnaars en cultuurmijders

Menu