logo

Persbericht: De goede burger

15 augustus 2009

In deze publicatie gaat, onder redactie van prof.dr. Paul Dekker en dr. Joep de Hart, een aantal auteurs op zoek naar 'de goede burger'.  De ontwikkeling van het burgerschap en de daarbij behorende waardepatronen wordt gevolgd vanaf de Republiek der Verenigde Nederlanden  tot heden. Aan de orde komen onder meer de opvattingen van de Nederlandse bevolking zelf, het begrip burgerschap in de troonredes van de afgelopen 50 jaar, de mogelijkheden van 'goed burgerschap' voor mensen met een beperking en de relatie tussen goed burgerschap en de belastingen. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of er zoiets bestaat als goed Europees burgerschap.


Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / De goede burger / Persbericht: De goede burger

Menu