logo

De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002

Een analyse van trends in meningen

De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002
22 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jos Becker
Publicatiedatum
24 maart 2005
Trefwoorden
Culturele veranderingenOverheidsbeleidPublieke opinieVerzorgingsstaat
Aantal pagina's
105
ISBN/ISSN/anders
9037701574
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2005/3

Rond 1970, toen de Nederlandse verzorgingsstaat verder werd uitgebouwd, was de stemming jegens dit instituut uitgesproken positief. Toen de eerste oliecrisis een merkbaar negatief gevolg voor de financiering van de voorzieningen had en bepaalde nadelen van het stelsel zich deden gevoelen, veranderde de stemming jegens het stelsel drastisch. Er ontspon zich een discussie over de voor- en nadelen van de verzorgingsstaat, die tot op de huidige dag voortduurt. De discussie wordt niet alleen in kringen van beleid en wetenschap gevoerd. Ook op het vlak van de publieke opinie speelt de verzorgingsstaat een rol. Heeft het publiek in de afgelopen decennia positief of negatief over de verzorgingsstaat geoordeeld?

Deze studie handelt over de ondersteuning van de verzorgingsstaat door de publieke opinie gedurende de periode 1970-2002. De conclusies hebben betrekking op meningen over voorzieningen, uitkeringen en regelingen, kortom op het beleid waarmee het stelsel zich concreet aan de bevolking voordoet. De gegevens zijn geput uit het longitudinaal survey-project Culturele Veranderingen in Nederland. Het blijkt dat de meningen van het Nederlandse publiek grote veranderingen vertonen, maar dat de mensen de verzorgingsstaat uiteindelijk 'bijna tegen de verdrukking in' blijven steunen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002

Menu