logo

Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname, 1999-2003

Een empirische evaluatie op landelijk niveau

Het Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname 1999-2003
19 juni 2009, pdf, 337kB
Auteur(s)
Frank Huysmans Olivier van der Vet Koen van Eijck
Publicatiedatum
21 juli 2005
Trefwoorden
CultuurOverheidsbeleidParticipatie
Aantal pagina's
53
ISBN/ISSN/anders
9037702368
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
117

In het Actieplan Cultuurbereik hebben rijk, provincies en gemeenten de handen ineengeslagen in een poging de 'vergrijzing' van het cultuurpubliek tegen te gaan en 'verkleuring' te bevorderen. Als onderdeel van een breder traject van onderzoeksmatige evaluatie is nagegaan of het Actieplan Cultuurbereik op landelijk niveau aantoonbaar tot een groter en gevarieerder cultuurpubliek heeft geleid. Daartoe zijn gegevens van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 1999 en 2003 geheranalyseerd door een team van onderzoekers van het SCP, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg.

In samenwerking met IVA Beleidsonderzoek en Advies.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname, 1999-2003

Menu