logo

Jaarboek ICT en samenleving 2005

Kennis in netwerken

Jaarboek ICT en samenleving 2005
22 juni 2009, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jos de Haan (SCP) Lambert van der Laan (EUR / NWO-MES) (red.)
Publicatiedatum
21 juni 2005
Trefwoorden
ArbeidsmarktICTInternetSociale cohesie
Aantal pagina's
192
ISBN/ISSN/anders
9085060834

Het Jaarboek ICT en samenleving 2005. Kennis in netwerken is een samenwerkingsproject van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het programma 'Maatschappij en de Elektronische Snelweg' van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MES) en het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS). Onder redactie van dr. Jos de Haan (SCP) en dr. Lambert van der Laan (EUR / NWO-MES) gaat een aantal wetenschappelijke onderzoekers nader in op de samenhang tussen ICT, het functioneren van publieke en private organisaties en de competenties van werkenden. Ook is er aandacht voor de beleidsgevolgen.

Het eerste deel behandelt de ontwikkeling van de kennis- en netwerkeconomie, waarbij met name het innovatievermogen van Nederland en de sociale netwerken van startende ICT-ondernemers aan bod komen. In het tweede deel staan ontwikkelingen in organisaties centraal. Mede onder invloed van ICT worden zij steeds meer netwerkorganisaties. Bijzondere aandacht krijgen de virtuele organisaties, het E-Human Resource Management en de taakherschikking in de zorgsector. Het derde deel behandelt de competenties van (toekomstige) werkenden. Vooral de (gewenste) veranderingen in het onderwijs, de scholing van werkenden en het verschijnsel van de 'computerangst', komen hierbij aan de orde.

Speciale uitgave

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Jaarboek ICT en samenleving 2005

Menu