logo

Maten voor gemeenten 2005

Een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Maten voor gemeenten 2005
22 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
B. Kuhry m.m.v. V. Veldheer J. Stevens
Publicatiedatum
28 mei 2005
Trefwoorden
Collectieve sectorGemeenten
Aantal pagina's
132
ISBN/ISSN/anders
9037702244
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2005/11

Maten voor gemeenten 2005 geeft - op landelijk niveau  - een overzicht van de prestaties van gemeenten, en hoeveel die kosten. De analyses hebben betrekking op de periode 1997-2002. Het is inmiddels de derde keer dat de gemeenten kwantitatief en integraal de maat wordt genomen als producent van diensten.

Het rapport laat zien dat de totale uitgaven van gemeenten in de betreffende periode (na correctie voor inflatie) stijgen met gemiddeld 1,9% per jaar. De groei wordt gedempt door het afstoten van een aantal taken op het terrein van volkshuisvesting en zorg. Ook het aantal bijstandsontvangers in de betreffende periode is gedaald. Met name 2002 was een piekjaar, met een sterke groei van de uitgaven en de personeelssterkte, in contrast met de toenmalige conjuncturele terugslag in de marktsector.
De ontwikkeling van de prestaties van gemeenten blijft daarentegen circa 1,9% per jaar achter bij de reële stijging van de uitgaven. Dit komt doordat de prijzen van collectieve diensten sneller stijgen dan die in de marktsector. Bij gemeenten is dit onder meer verklaarbaar door een daling van de arbeidsproductiviteit, door de loonontwikkeling en door een toename van de kapitaallasten, materiële uitgaven en uitbestedingen.

Per saldo is er dus feitelijk nauwelijks sprake van groei van productie. Als het afstoten van taken en de daling van het aantal bijstandsontvangers buiten beschouwing wordt gelaten, is er een groei van de resterende productie opgetreden van 1,8% per jaar. Dit impliceert dat de gemeentelijke dienstverlening in de betrokken periode redelijk op peil is gebleven.
Van de toekomstige gemeentelijke dienstverlening doemt er, mede als gevolg van de diverse ronden van bezuiniging op collectieve uitgaven, overigens een niet al te rooskleurig beeld op.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Maten voor gemeenten 2005

Menu