logo

Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie

aantallen en ontwikkelingen

Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie
19 juni 2009, pdf, 304kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jaco Dagevos Maurice Gesthuizen
Publicatiedatum
17 november 2005
Trefwoorden
ArbeidsmarktNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
37
ISBN/ISSN/anders
903770249x
Reeks
Special

Dit boekje gaat over allochtonen met een vaste baan of die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer van wie het bedrijf langer bestaat dan één jaar. Het blijkt dat 41% van de niet-westerse allochtonen een dergelijke arbeidsmarktpositie bekleedt. In de afgelopen tien jaar is deze categorie bovendien substantieel toegenomen. Het aantal - met name vrouwelijke - werknemers met een vast dienstverband, is sterk gegroeid.
Allochtonen bouwen ook steeds vaker een bestaan op via een eigen onderneming.
Deze bevindingen illustreren de keerzijde van het integratievraagstuk, toch vaak gedomineerd door somberheid en slecht nieuws. Een grote en groeiende groep allochtonen heeft in de afgelopen jaren op de arbeidsmarkt vaste grond onder de voeten gekregen.

Het boekje is opgesteld op verzoek van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie

Menu