logo

Wijkkwaliteiten

De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 1994–2002

Wijkkwaliteiten
22 juni 2009, pdf, 475kB
Auteur(s)
Frans Knol
Publicatiedatum
08 april 2005
Trefwoorden
KwaliteitLeefomgevingLeefsituatieWonen
Aantal pagina's
95
ISBN/ISSN/anders
9037702163
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
112

De leefsituatie is voor het SCP een centraal onderzoeksthema, dat kan worden uitgebreid naar de woonomgeving. Voor het in-kaart-brengen daarvan zijn gebiedskenmerken nodig. Als we zoeken naar een heterogene maat voor het meten van de kwaliteit van de woonomgeving, dan kunnen we gebruik maken van een combinatie van:

  • de mate van fysieke verloedering van een gebied (ge├»ndiceerd door hondenpoep, rommel op straat, vernielingen en bekladding (hoe meer hoe lager de kwaliteit))
  • de mate van "crowding" of "woondichtheid" (met name ge├»ndiceerd door het aantal kamers per persoon in het betreffende gebied (hoe meer, hoe lager de kwaliteit))
  • de mate waarin (geluids)hinder aanwezig is (naarmate er meer hinder is, een lagere kwaliteit) de mate waarin voorzieningen aanwezig zijn (hoe meer, hoe hoger de kwaliteit).

Het doel van dit rapport is te onderzoeken in hoeverre een maat die is geconstrueerd met behulp van bovenstaande kenmerken functioneert. Daarbij gaat het enerzijds om de aard van de maat zelf, anderzijds om de plausibiliteit van de relaties tussen de scores op de maat en andere sociale en demografische buurtkenmerken. Geven de onderscheiden dimensies inderdaad een adequaat kwaliteitsoordeel?

Menu