logo

Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Ontwikkelingen in de vraag

Zorg voor verstandeliijk gehandicapten
19 juni 2009, pdf, 733kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Isolde Woittiez Frans Crone (red.)
Publicatiedatum
23 augustus 2005
Trefwoorden
Mensen met een beperkingZorg
Aantal pagina's
63
ISBN/ISSN/anders
903770235x
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2005/9

De afgelopen jaren nam de vraag naar zorg voor verstandelijk gehandicapten sterk toe. Deze groei werd voor een belangrijk deel ingegeven door veranderende opvattingen over de opvang van verstandelijk gehandicapten. Daarbij verschoof het accent van het verstrekken van intramurale zorg naar het bieden van extramurale voorzieningen met behoud van zelfstandigheid. Tegelijkertijd was er sprake van een forse toestroom van zorgvragers uit andere sectoren.

U leest in kort bestek hoe de vraag naar zorg voor verstandelijk gehandicapten zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Aan de hand van  vier scenario's wordt nagegaan wat dit betekent voor het volume en de aard van de te verwachten zorgvraag in de komende jaren.

Deze publicatie is gebaseerd op de studie Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel planbureau in opdracht van het ministerie van VWS.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Menu