logo

Anders onderweg

De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken

Anders onderweg
15 juni 2009, pdf, 585kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lucas Harms
Publicatiedatum
07 november 2006
Trefwoorden
MobiliteitNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
79
ISBN/ISSN/anders
9037702813

Een groot deel van de bevolking van grootstedelijk Nederland bestaat uit niet-westerse allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine. Hoewel er de afgelopen jaren veel onderzoek is verricht naar diverse aspecten van de leefsituatie van deze groepen, is er weinig bekend over hun mobiliteitsgedrag. Hoe vaak zijn allochtonen onderweg en voor welke doeleinden? Welke afstanden leggen ze af en wordt daarbij gebruikgemaakt van auto, openbaar vervoer of fiets? Is het mobiliteitsgedrag anders dan dat van autochtone Nederlanders, of vertoont het juist veel overeenkomsten?
Anders onderweg probeert deze vragen te beantwoorden, op verzoek van en in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarbij is gebruikgemaakt van nieuwe onderzoeksgegevens, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 en 2005 heeft verzameld.

Menu