logo

De leefsituatie in de grote stad 1997-2004

Leefsituatie in de grote stad
15 juni 2009, pdf, 363kB
Auteur(s)
Jeroen Boelhouwer Frans Knol Janneke Oppelaar Vic Veldheer (red.)
Publicatiedatum
12 oktober 2006
Trefwoorden
LeefsituatieSteden
Aantal pagina's
23
ISBN/ISSN/anders
2006101201

In deze beknopte studie  gaan de onderzoekers drs. Jeroen Boelhouwer, drs. Frans Knol, drs. Janneke Oppelaar en dr. Vic Veldheer nader in op de ontwikkeling van de leefsituatie van de stedelijke bevolking in de afgelopen tien jaar. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de wijken in de vier grote steden en de ontwikkelingen rond de 56 prioriteitswijken van het ministerie van VROM. Ook de ontwikkelingen rond criminaliteit en onveiligheid worden in kaart gebracht. De studie wordt afgesloten met een korte beschouwing over de (on)wenselijkheid van voortzetting van het grote stedenbeleid.

De studie kwam tot stand op verzoek van het ministerie van BZK, dat ook het Centraal Planbureau (CPB) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB) om een advies heeft gevraagd. Deze studies/adviezen verschijnen niet in druk, maar zijn beschikbaar via de website van het betreffende planbureau.

E-publicatie

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / De leefsituatie in de grote stad 1997-2004

Menu