logo

De stem des volks

Publieke opinie, opinieonderzoek en democratie

De stem des volks
16 juni 2009, pdf, 644kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Arjan van Dixhoorn
Publicatiedatum
06 maart 2006
Trefwoorden
MediaOnderzoekPublieke opinieWetenschappelijk onderzoek
Aantal pagina's
99
ISBN/ISSN/anders
9037702651
Reeks
Essay
Volgnummer
2

We leven in een tijd waarin de aandacht voor de publieke opinie en de vrijheid van meningsvorming en -uiting groot is. Recente gebeurtenissen en ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen: de opkomst en dood van Fortuyn, de groeiende radicalisering onder moslims, de moord op Van Gogh, de discussies over het Nederlandse vreemdelingenbeleid, en het Europese Referendum.

Wat wordt er eigenlijk verstaan onder publieke opinie? Hoe werkt publieke-opinievorming en wat is de rol van de massamedia en andere communicatiekanalen daarin? Dit essay gaat na hoe in de sociale wetenschappen over publieke-opinievorming wordt gedacht, hoe onderzoek naar de publieke opinie wordt gedaan en hoe daarvan verslag wordt gedaan. Welke rol speelde publieke-opinievorming tijdens de discussie over Fortuyn in 2002 en het debat over het vreemdelingenbeleid in 2003?

Menu