logo

Persbericht: De stem des volks

06 juli 2009

De stem des volks

De publieke opinie en het onderzoek daarnaar staan meer dan ooit in de belangstelling. Maar wat wordt er nu eigenlijk verstaan onder publieke opinie? Hoe werkt publieke opinievorming en wat is de rol van de massamedia en andere communicatiekanalen daarin? In dit essay gaat dr. Arjan van Dixhoorn na hoe in de sociale wetenschappen over publieke opinievorming wordt gedacht hoe onderzoek naar de publieke opinie wordt verricht en hoe daarvan vervolgens verslag wordt gedaan. Aan de orde komt daarbij onder meer de rol van de publieke opinievorming tijdens de ontwikkelingen rond Fortuyn in 2002 en de discussie over het vreemdelingenbeleid in 2003.

De stem des volks is de tweede uitgave in een nieuwe SCP-reeks waarin medewerkers van het SCP essays publiceren over actuele en boeiende onderwerpen. Zo zullen in de komende maanden onder meer essays verschijnen over de Europeanisering van het maatschappelijk middenveld, de sociale gevolgen van stedebouwkundige ingrepen, en de waarde van het platteland.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / De stem des volks / Persbericht: De stem des volks

Menu