logo

Duaal als ideaal?

Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs

Duaal als ideaal
15 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Bronneman-Helmers
Publicatiedatum
28 juni 2006
Trefwoorden
ArbeidsmarktBeroepsonderwijsHoger onderwijsOnderwijs
Aantal pagina's
281
ISBN/ISSN/anders
9037702082
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/13

Scholieren en studenten in het (voorbereidend) beroeps- en hoger onderwijs werken niet alleen naast hun studie, maar brengen ook tijdens hun opleiding steeds meer tijd in de beroepspraktijk door. 
Dit rapport biedt een overzicht van een aantal ontwikkelingen in de verschillende combinatievormen van leren en werken. Het geeft een beeld van de belangen, opvattingen en gedragingen van de meest betrokken partijen: scholieren en studenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Wat is er eigenlijk bekend over stages en de verschillende vormen van werkend leren tijdens de opleiding? Wat vinden scholieren en studenten ervan?  Wat beogen onderwijsinstellingen, werkgevers en overheid ermee, en hoe geven zij inhoud aan hun verantwoordelijkheid? Welke functies vervullen de verschillende combinatievormen van leren en werken en in hoeverre dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

Menu