logo

Emancipatiemonitor 2006

Veranderingen in de leefsituatie en levensloop

Emancipatiemonitor 2006
14 juni 2009, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Wil Portegijs (SCP) Brigitte Hermans (CBS) Vinodh Lalta (CBS)
Publicatiedatum
13 december 2006
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieInkomenOnderwijsPolitiek
Aantal pagina's
343
ISBN/ISSN/anders
9037702864
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/22
Uitgever
SCP en CBS

Veertig jaar na het begin van de tweede feministische golf mag emancipatie zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. Het onderwerp prijkt hoog op de agenda van de meeste politieke partijen, die pleiten voor gratis kinderopvang en verbeteringen van verlofmaatregelen. De arbeidskracht van vrouwen is namelijk hard nodig in de ontgroenende en vergrijzende samenleving.
Dat het emancipatieproces een extra steuntje in de rug inderdaad hard kan gebruiken, wordt in de Emancipatiemonitor 2006 wel duidelijk. In deze vierde editie zijn wederom de meest actuele cijfers bijeengebracht over onderwerpen als: arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid, geweld tegen vrouwen, het aandeel vrouwen op hogere en besluitvormende functies en het aandeel van mannen in de onbetaalde arbeid. In drie verdiepende hoofdstukken wordt een aantal veelvoorkomende veronderstellingen over emancipatie nader onderzocht: de veronderstelling dat de voorzieningen om arbeid en zorg te combineren in Nederland minder goed zijn dan in andere westerse landen, en dat dit het grote aantal in deeltijd werkende vrouwen verklaart. Ten tweede dat het emancipatieproces in de stad sneller verloopt dan op het platteland. En de veronderstelling dat nieuwe generaties vrouwen en mannen geƫmancipeerder zijn dan oudere generaties. In de epiloog ten slotte wordt ingegaan op de vraag waarom het emancipatieproces niet sneller verloopt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Emancipatiemonitor 2006

Menu