logo

Gezond en wel met een beperking

Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen

Gezond en wel met een beperking
16 juni 2009, pdf, 649kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Crétien van Campen (red.)
Publicatiedatum
10 mei 2006
Trefwoorden
GezondheidMensen met een beperkingParticipatie
Aantal pagina's
69
ISBN/ISSN/anders
9037702546
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
122

Mensen met langdurige lichamelijke beperkingen (dat wil zeggen: bewegings- en/of zintuiglijke beperkingen) vormen een grote en groeiende groep in de Nederlandse samenleving. De overheid voert een beleid waarbij deze mensen als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen meedoen met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren.
Hoe ervaren mensen met langdurige lichamelijke beperkingen hun kwaliteit van leven? Deze is beter dan vaak wordt gedacht; zeker op geestelijk vlak zijn de verschillen met de gemiddelde burger klein. De achterstanden ten opzichte van burgers zonder beperkingen variƫren echter naar type, duur en ernst van de beperkingen. In de laatste tien jaar zijn de achterstanden min of meer stabiel gebleven.
Welke factoren bepalen deze achterstanden? Naast de beperking zelf zijn ook sociale en economische factoren van invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Een opmerkelijke bevinding uit het onderzoek is dat - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht - een verhoging van de maatschappelijke participatie niet direct leidt tot een verbetering van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen.

Zie ook het gedeelte van de SCP-site over Gezondheid en Zorg

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Gezond en wel met een beperking

Menu