logo

Godsdienstige veranderingen in Nederland

Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie

Godsdienstige veranderingen in Nederland
15 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jos Becker Joep de Hart
Publicatiedatum
05 september 2006
Trefwoorden
Religie
Aantal pagina's
112
ISBN/ISSN/anders
9037702597
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
128

Welke veranderingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in de kerkelijke betrokkenheid van de Nederlanders? Hoe denken zij over God en duivel, over een leven na de dood en de bijbel? Zien zij iets in astrologie, waarzeggerij of gebedsgenezing? En welke verschillen bestaan er in al deze opzichten onder de bevolking? In deze publicatie komen deze vragen uitgebreid aan bod. Ze worden beantwoord met behulp van nationale en internationale gegevens.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Godsdienstige veranderingen in Nederland

Menu