logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 oktober 2009

Godsdienstige veranderingen in Nederland. Jos Becker en Joep de Hart. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2006

Gebruikte databestanden

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2004

European Social Survey: ESS 2002-2003

European Values Study: EVS 1990, 1999

God in Nederland: GIN 1966

International Social Survey Programme: ISSP 1991, 1998, 2002

Progressiviteit en conservatisme: 1970

Riskante gewoonten: 1958

World Values Study: WVS 1999-2002

Menu