logo

Jaarboek ICT en samenleving

De digitale generatie

Jaarboek ict en samenleving 2006
16 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jos de Haan Christian van 't Hof (red.)
Publicatiedatum
12 mei 2006
Trefwoorden
ICTInternetJongeren
Aantal pagina's
210
ISBN/ISSN/anders
9085062144

Vrijwel alle Nederlandse jongeren hebben tegenwoordig internet, zijn actief op MSN en spelen games. Ze vormen de eerste generatie die opgroeit met digitale media en vinden het leven in de virtuele wereld even vanzelfsprekend als daarbuiten. Maar wat doen jongeren eigenlijk de hele tijd op internet? Met wie hebben ze contact en waarover? Maar ook: wat kunnen ouders en docenten leren van deze kinderen van de informatiesamenleving?

In dit derde Jaarboek ICT en samenleving wordt de virtuele wereld van jongeren ontsluierd. De voorhoede van onderzoekers op dit gebied, maar ook de jongeren zelf, laten zien wat er gebeurt op MSN, profielsites en andere delen van de virtuele wereld. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of het onderwijs profiteert van de digitale middelen en of internet de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. De bijdragen bieden ons een nieuw perspectief op de informatiesamenleving: het perspectief van de digitale generatie voor wie internetgebruik een tweede natuur is.

Het Jaarboek ICT en samenleving 2006 is het resultaat van de samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Rathenau Instituut (RI) en het programma Maatschappij en de Elektronische Snelweg van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Jaarboek ICT en samenleving

Menu