logo

Jeugd met beperkingen

Rapportage gehandicapten 2006

Jeugd met beperkingen
16 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Sjoerd Kooiker (red.)
Publicatiedatum
28 maart 2006
Trefwoorden
IntegratieJongerenMensen met een beperkingParticipatie
Aantal pagina's
155
ISBN/ISSN/anders
9037702007
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/4

Voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking is 'gewoon meedoen' in de samenleving geen vanzelfsprekendheid.  Zij ervaren vaak meer obstakels bij het naar school gaan, het vinden van een baan en in hun vrijetijdsbesteding dan andere kinderen en jongeren. Ook het onderhouden van sociale contacten kost hun vaak meer moeite. Dit rapport besteedt aandacht aan deze onderwerpen en gaat met name in op de volgende vragen: Hoeveel kinderen en jongeren hebben een lichamelijke beperking? Hoe beleven jongeren met beperkingen de relaties met hun ouders en hun vrienden? Wat voor onderwijs- en arbeidsvoorzieningen zijn er voor jongeren met beperkingen en wat zijn hun ervaringen  met dit aanbod? Wat doen kinderen en jongeren met beperkingen in hun vrije tijd als het gaat om sporten, uitgaan en hobby's, en verschillen zij daarin met anderen?

Een aantal jongeren met beperkingen komt zelf aan het woord. Daarnaast is de bestaande literatuur over jeugd met beperkingen gebundeld en is gebruikgemaakt van de gegevensbestanden van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De Rapportage gehandicapten wordt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgegeven.

Zie ook de pagina's over Zorg.

De samenvatting van dit boek (hoofdstuk 7) is ook verschenen in braille. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het SCP via info@scp.nl

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Jeugd met beperkingen

Menu