logo

Liever thuis dan uit

De indicatiestelling in de AWBZ voor zorg op afroep en verblijf

Liever thuis dan uit
15 juni 2009, pdf, 620kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Edwin van Gameren Jedid-Jah Jonker Tessa Marx
Publicatiedatum
19 augustus 2006
Trefwoorden
GezondheidszorgZorg
Aantal pagina's
91
ISBN/ISSN/anders
9037702783
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
125

De sector verpleging en verzorging is volop in beweging, door veranderingen in zowel het beleid als de wensen van cliënten. Extramuralisering van de zorg staat al lange tijd hoog op de beleidsagenda en wordt in het algemeen ook door de gebruikers gewaardeerd. Voorwaarde voor een succesvol extramuraliseringsbeleid is uiteraard dat er in de thuissituatie voldoende zorg verstrekt kan worden. Daarmee komt het concept 'zorg op afroep' in beeld:  professionele zorg die thuis geleverd wordt en voor de cliënt op afroep beschikbaar is. Omdat deze oproepbaar is, vormt zorg op afroep ook een alternatief voor cliënten die meer toezicht nodig hebben en in het verleden waren aangewezen op intramurale zorg.

In deze studie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling in het aantal indicaties voor extramurale en intramurale verpleging en verzorging. Vervolgens is er onderzocht welke kenmerken van cliënten de doorslag geven of een indicatie voor (extramurale) zorg op afroep of voor kortdurende of langdurige intramurale zorg wordt afgegeven.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Liever thuis dan uit

Menu