logo

Ondersteuning gewenst

Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn

Ondersteuning gewenst
16 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Roelof Schellingerhout
Publicatiedatum
24 mei 2006
Trefwoorden
Mensen met een beperkingMobiliteitVerkeer en vervoerVoorzieningenWelzijnWonenZorg
Aantal pagina's
190
ISBN/ISSN/anders
9037702600
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/11

Ruim één miljoen volwassenen in Nederland hebben een langdurige lichamelijke beperking. Zij zijn noodgedwongen minder mobiel of kunnen zich moeilijk of niet meer persoonlijk verzorgen. Ongeveer de helft van deze mensen is 65 jaar of ouder.
Dit rapport schetst een beeld van het gebruik van en de behoefte aan uiteenlopende voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en vervoer. Bij wonen zijn dat bijvoorbeeld traploze woningen, woningaanpassingen, wonen met zorg- en dienstverlening. Zorg betreft huishoudelijke of persoonlijke verzorging of verpleging van de thuiszorg, het eigen netwerk of een particuliere hulp. Voorbeelden van welzijnsvoorzieningen zijn de ouderenadviseur, het maatschappelijk werk of maaltijdvoorzieningen. Bij vervoer gaat het om mobiliteitshulpmiddelen (rollator, rolstoel, scootmobiel), de eigen auto, het openbaar vervoer of voorzieningen zoals de regiotaxi.
Voor dit rapport zijn ruim 2700 volwassenen met langdurige lichamelijke beperkingen gevraagd naar hun ervaringen met voorzieningen en het aanvragen daarvan. Uniek is dat niet alleen is geïnventariseerd welke voorzieningen zij gebruiken, maar ook welke zij nodig hebben en waarom zij die niet hebben.

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Ondersteuning gewenst

Menu