logo

Op weg in de vrije tijd

Context, kenmerken en dynamiek van vrijetijdsmobiliteit

Op weg in de vrije tijd
16 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lucas Harms
Publicatiedatum
11 april 2006
Trefwoorden
MobiliteitTijdsbestedingVrije tijd
Aantal pagina's
129
ISBN/ISSN/anders
9037702732
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/9

Vrijetijdsbesteding is de belangrijkste reden voor mobiliteit: tweevijfde van alle verreden kilometers en tweevijfde van alle verplaatsingen is sociaal-recreatief. Dat is aanzienlijk meer dan het woon-werkverkeer, en zelfs veel meer dan alle huishoudelijke trips. Lange files voor pretparken en evenementen, grote aantallen bezoekers bij festivals, skihellingen en kartbanen; opstoppingen bij perifeer gelegen meubelboulevards en factory outlet-stores: het hoort er allemaal steeds meer bij. Toch is er in onderzoek en beleid voor deze vrijetijdsmobiliteit nauwelijks aandacht.

Doel van deze verkennende studie is meer inzicht te verschaffen in context, kenmerken en dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit. Met de context wordt gedoeld op de maatschappelijke condities en individuele hulpbronnen die van invloed zijn op vrijetijdsbesteding: de hoeveelheid tijd en geld waarover mensen beschikken, alsmede de vervoersmogelijkheden en bestemmingen die voorhanden zijn. De kenmerken hebben betrekking op de omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit: de aantallen verplaatsingen en afgelegde afstanden, het gebruik van de diverse vervoermiddelen, alsmede het wie, wanneer en waarheen van de mobiliteit in de vrije tijd. De dynamiek verwijst naar de ontwikkelingen die zich in het verleden hebben voorgedaan in de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit, en de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Op weg in de vrije tijd

Menu