logo

Rapportage Sport 2006

Rapportage Sport 2006
15 juni 2009, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Koen Breedveld Annet Tiessen-Raaphorst (red.)
Publicatiedatum
07 juni 2006
Trefwoorden
SportVrijwilligerswerk
Aantal pagina's
419
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0252 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/10

Economisch en maatschappelijk speelt sport een rol van betekenis. Jaarlijks besteden consumenten ruim drie miljard euro aan sport. Sportwedstrijden bereiken miljoenenpublieken en de economische belangen zijn groot. Sport levert een bijdrage in de strijd tegen overgewicht en versterkt de onderlinge banden tussen burgers. Sporters blijken gezonder dan niet-sporters. Tweederde van de Nederlanders doen aan sport, ruim één op de tien Nederlanders is als vrijwilliger bij de sport betrokken. Geen andere vrijetijdssector kent zoveel vrijwilligers.
Om deze redenen investeert de overheid aanzienlijk in sport, en niet geheel zonder succes: de afgelopen jaren zijn meer mensen gaan sporten en behaalden Nederlandse topsporters aansprekende resultaten.
Desondanks staat de Nederlandse sport voor een aantal belangrijke uitdagingen. Het aandeel sporters dat zich aansluit bij een sportvereniging, slinkt nog steeds. Een groot deel van de jongeren haakt af bij het bereiken van de middelbare schoolleeftijd. Allochtonen en mensen met een beperking zijn nog altijd ondervertegenwoordigd. Het aantal sportaccommodaties houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal sporters. In binnensteden is ruimte schaars en zijn alleen fitnesscentra nog goed vertegenwoordigd. De commercie maakt de sport tot een onderdeel van de beleveniseconomie. Dat biedt nieuwe financiële mogelijkheden, maar verandert ook het karakter van de sport: de sport verzakelijkt. Internationaal is er een medaillewedloop gaande.

De sport staat voor de vraag hoe het hoofd te bieden aan al deze ontwikkelingen; hoe, te midden van processen van schaalvergroting, professionalisering en grensvervaging recht te blijven doen aan de eigenheid en maatschappelijke betekenis. In Rapportage sport 2006 zetten medewerkers van het SCP, het CBS, het Mulier Instituut, NOC*NSF en TNO de belangrijkste trends en ontwikkelingen in en voor de sport uiteen. Het boek vormt een onmisbaar naslagwerk voor diegenen die vanwege werk, studie of als vrijwilliger betrokken zijn bij de Nederlandse sport en zijn organisatie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Rapportage Sport 2006

Menu