logo

Rapportage ouderen 2006

Veranderingen in de leefsituatie en levensloop

Rapportage Ouderen 2006
15 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Alice de Boer (red.)
Publicatiedatum
15 juni 2006
Trefwoorden
GezondheidLeefsituatieOuderenParticipatie
Aantal pagina's
281
ISBN/ISSN/anders
9037702562
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/12

Rapportage ouderen 2006 geeft een overzicht van de veranderingen in de leefsituatie en levensloop van ouderen. Belangrijke thema's zijn: deelname aan onderwijs en arbeid, vrijetijdsbesteding, financiële positie, gezondheid en zorgvoorzieningen. Ook is er aandacht voor de gevolgen van het stoppen met werk, van gezondheidsachteruitgang of van het verlies van de partner.
Een belangrijke conclusie is dat het met de meerderheid van ouderen in Nederland goed gaat. Velen staan midden in de samenleving, zo blijkt uit hun betrokkenheid in het vrijwilligerswerk en de informele zorg. Daarnaast zijn meer ouderen aan het werk gegaan. Hun gezonde levensverwachting en een gunstige sociaaleconomische positie maken een relatief lang sociaal leven mogelijk.
Toch zijn er ook kwetsbare ouderen die in de maatschappij niet kunnen meedoen. Deze ouderen mogen rekenen op ondersteuning, zo is te lezen in recente beleidsnota's. Dit rapport laat zien op welke gebieden ouderen kwetsbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: slechte lichamelijke of psychische gezondheid, het beleven van ingrijpende levensgebeurtenissen, armoede, niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven of beperkte digitale vaardigheden. Ook ouderen die niet deelnemen aan de samenleving - terwijl zij die wens wel hebben - verdienen extra aandacht.

Rapportage ouderen 2006 is de zevende in de reeks ouderenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau vervaardigt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een Engelstalige uitgave van deze rapportage is te downloaden of bestellen.

Illustratie © Ien van Laanen, Amsterdam.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Rapportage ouderen 2006

Menu