logo

Thuis op het platteland

De leefsituatie van platteland en stad vergeleken

Thuis op het platteland
16 juni 2009, pdf, 6MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Anja Steenbekkers Carola Simon Vic Veldheer (red.)
Publicatiedatum
19 januari 2006
Trefwoorden
Culturele veranderingenLeefsituatieMaatschappelijke ontwikkelingPlatteland
Aantal pagina's
396
ISBN/ISSN/anders
9037702295
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2006/1

Het platteland van Nederland is in verandering. De teruggang van de landbouw en het veranderend ruimtegebruik worden nauwgezet gevolgd in onderzoek en door de media. Maar hoe gaat het eigenlijk met de mensen die wonen en leven op het platteland?
In het rapport Thuis op het platteland staat de leefsituatie van bewoners van het platteland centraal. Hoe ziet de huidige leefsituatie van de plattelandsbevolking eruit? Welke sociale ontwikkelingen heeft de plattelandsbevolking in het afgelopen decennium doorgemaakt? Verschilt de leefsituatie van plattelanders met die van stedelingen in Nederland? Op basis van reeds beschikbare empirische data is in kerncijfers een beeld geschetst van diverse onderwerpen in de hoofdstukken: demografie en ruimtegebruik, economie en welvaart, arbeidsdeelname, onderwijs, gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, tijd en vrije tijd en tot slot participatie. De ontwikkelingen op de verschillende terreinen worden samengevat in het hoofdstuk leefsituatie-index. De leefsituatie-index is een gecombineerde maat voor welvaart en welzijn van individuen en huishoudens op het platteland.

Thuis op het platteland is vervaardigd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het is de eerste publicatie in het kader van het onderzoeksprogramma rond de ontwikkeling van een Monitor Sociale Staat van het Platteland. Zie ook de tweede publicatie, Het beste van twee werelden, uit 2007.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Thuis op het platteland

Menu