logo

Persbericht: Werken op de grens van wetenschap en beleid

17 november 2009

Adjunct-directeur SCP neemt afscheid

Op vrijdag 20 januari jl. heeft drs. Theo H. Roes afscheid genomen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De heer Roes is 30 jaar werkzaam geweest bij het SCP, waarvan de laatste vijftien jaar als adjunct-directeur. Tijdens het afscheid ontving de heer Roes uit handen van minister Hoogervorst van VWS de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Biografie

Theo Roes is meer dan 30 jaar werkzaam geweest bij het SCP. Hij studeerde sociologie in Nijmegen, was enkele jaren werkzaam in de dagbladjournalistiek en korte tijd bij het toenmalige ministerie van CRM.. Op 1 januari 1975 trad hij als wetenschappelijk medewerker in dienst van het pas opgerichte SCP. In 1979 werd hij hoofd van de toenmalige onderzoeksafdeling Planning en Beleid en in 1991 volgde zijn benoeming tot adjunct-directeur. In deze laatste functie was Theo Roes verantwoordelijk voor zowel beleidsinhoudelijke en wetenschappelijke projecten als voor de bedrijfsmatige aspecten van het bureau als geheel.

Zo was hij jarenlang opsteller en eindredacteur van het tweejaarlijkse werkprogramma van het SCP, alsook eindredacteur van de tweejaarlijkse Sociale en Culturele Verkenningen, die later overgingen in de eveneens tweejaarlijkse Sociale Staat van Nederland.

Theo Roes vervulde namens het SCP verschillende functies in (inter)departementale gremia, waaronder de functie van secretaris van de Commissie voor Zorg, Welzijn en Onderwijs (CZWO), een ambtelijk voorportaal van een onderraad (RZWO) van de Ministerraad.

Naast zijn werkkring op het SCP was hij gedurende enkele jaren docent bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en bekleedde verschillende functies in de sfeer van de ouderen- en thuiszorg, de zorg voor gehandicapten en de zorg voor psychiatrische pati´┐Żnten. Daarnaast was hij lid van de Gemeenteraad van Leiden en van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Theo Roes is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en lid van de Raad van Toezicht van de VARA. Hij publiceert regelmatig over bestuurs- en beleidsvraagstukken op de terreinen van welzijn, zorg en onderwijs

Afscheid

Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Roes werd op vrijdag 20 januari jl. in de Raad van State een symposium georganiseerd onder de titel Werken op de grens van wetenschap en beleid. Sprekers waren prof.dr. Kees Schuyt (Raad van State ), prof.dr. Jan-Willem Duyvendak (Universiteit van Amsterdam) en drs. Th.H. Roes (SCP). De inleidingen zullen te gelegener tijd in boekvorm verschijnen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Werken op de grens van wetenschap en beleid / Persbericht: Werken op de grens van wetenschap en beleid

Menu