logo

SSN Bijlage A Gebruikte databestanden

16 september 2009

Sociale staat van Nederland 2007. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2007

Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1995, 1999, 2003

CBS Statline
StatLine is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1996-2006

Doorlopend budgetonderzoek: BO 1994-2004

Enquête beroepsbevolking: EBB 1991-2005

Enquête rechtsbescherming en veiligheid: ERV 2002-2006

Gegevensbank quartaire sector: GEQS

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1995-2005

Kwaliteit van de quartaire sector: KQS 2002, 2006

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1994-2006

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 1997-2004

Politiemonitor bevolking: PMB 1995-2005, BMP 2006

SCP Leefsituatie-index: SLI 1997, 1999, 2002

Sociaal-economisch Panelonderzoek: SEP 1995, 2000, 2001, 2002

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1995, 2000, 2005

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2006

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1993-94, 1997-1999, 2002

Woononderzoek Nederland: WoOn 2006

 

Menu