logo

Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007

Discriminatiemonitor 2007
24 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Iris Andriessen Jaco Dagevos Eline Nievers Igor Boog
Publicatiedatum
15 november 2007
Trefwoorden
ArbeidsmarktDiscriminatieNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
282
ISBN/ISSN/anders
9789037703313
Reeks
Publicatie

Niet-westerse allochtonen nemen ten opzichte van autochtonen een ongunstige positie in op de arbeidsmarkt. Zij hebben een grotere kans op werkloosheid en zijn vaker afhankelijk van tijdelijk werk. In hoeverre speelt discriminatie hierbij een rol? Wordt allochtone groepen structureel vaker een (vaste) baan geweigerd? In hoeverre ervaren niet-westerse allochtonen dat zij worden gediscrimineerd bij sollicitaties of in contacten met collega's en welke gevolgen heeft dit voor het arbeidsmarktgedrag? Op basis van literatuuronderzoek, informatie uit bevolkingsenquêtes en surveys, oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling, inventarisatie van klachten bij Anti-discriminatiebureaus en gesprekken met verschillende groepen niet-westerse allochtonen zelf  is getracht de aard en omvang van arbeidsdiscriminatie in Nederland in kaart te brengen.

De discriminatiemonitor is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is gezamenlijk geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau en Art.1.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007

Menu