logo

Bijlage Gebruikte bestanden

16 september 2009

Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007. Iris Andriessen, Jaco Dagevos, Eline Nievers en Igor Boog.  Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007.

Gebruikte databestanden

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 1996-2006

HBO-monitor: 2003, 2004, 2005

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2005

Registratie van uitstroom en bestemming schoolverlaters: RUBS 2003, 2004, 2005 (MBO)

Survey integratie minderheden: SIM 2006

WO-monitor: 2003, 2004, 2005

 

Menu