logo

Een nuchtere kijk op gezond gedrag

Vier thema’s voor gezondheidsbevordering

Een nuchtere kijk op gezond gedrag
24 juni 2009, pdf, 534kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Sjoerd Kooiker (SCP) Koos van der Velden (RU Nijmegen)
Publicatiedatum
13 maart 2007
Trefwoorden
GedragGezondheidLeefsituatie
Aantal pagina's
103
ISBN/ISSN/anders
9789037702804
Reeks
Publicatie

De volksgezondheid zou behoorlijk verbeteren met een gezondere leefstijl van de bevolking. Het preventiebeleid van de overheid is zich dan ook steeds meer gaan richten op riskante leefgewoonten als roken, ongezond eten, weinig bewegen en het overmatig drinken van alcohol. De ontmoediging van het tabaksgebruik is succesvol gebleken, maar hoe zit het met andere vormen van ongezond gedrag? Vragen deze om een andere manier van ontmoediging, met een grotere rol van bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de lokale overheid? Laat de mondige burger van tegenwoordig zich overigens nog wel iets gelegen liggen aan overheidsvoorlichting? Een bezinning op de uitgangspunten van de gezondheidsbevordering lijkt noodzakelijk en deze publicatie stelt dan ook vier vragen ter discussie:
1. Is gezond leren leven een alternatief voor overheidssturing?
2. Hoe verwerkt de burger de stortvloed aan berichten over gezondheidsrisico's?
3. Wat zijn de mogelijkheden de gezondheid op lokaal niveau te bevorderen?
4. Welke rol kan de markt spelen daarbij spelen?

Deze publicatie geeft een beknopte stand van zaken voor elk van deze thema's. Vervolgens gaan de auteurs in gesprek met deskundigen die hiervoor een aansprekende visie hebben uitgewerkt. De slotbeschouwing schetst de rode draad in deze visies en hoe er in de komende jaren op inspirerende wijze aan gezondheidsbevordering kan worden gewerkt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Een nuchtere kijk op gezond gedrag

Menu