logo

Geld op de plank

Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen

Geld op de plank
24 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jean Marie Wildeboer Schut Stella Hoff
Publicatiedatum
05 juni 2007
Trefwoorden
ArmoedeNiet-gebruikSociale zekerheid
Aantal pagina's
150
ISBN/ISSN/anders
9789037702071
Reeks
Publicatie

Het tegengaan van niet-gebruik is een van de pijlers onder de armoedebestrijding. Over de omvang van dit verschijnsel is echter weinig bekend. Hoeveel huishoudens laten overheidsgeld liggen waar zij wel recht op hebben? Deze vraag staat centraal in dit rapport over het niet-gebruik van huursubsidie (inmiddels huurtoeslag), de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), kwijtschelding van lokale heffingen, aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag. In het rapport komt tevens aan bod wie tot die huishoudens behoren en wat de redenen zijn dat zij hun rechten niet te gelde maken. Ook wordt nagegaan of er cumulaties van niet-gebruik zijn: bestaat er een 'harde kern' van niet-gebruikers of doet het zich telkens bij een andere groep huishoudens voor?
Het niet-gebruik is vastgesteld via landelijke administratieve bestanden en een aanvullende enquête onder potentiële rechthebbenden. De voor- en nadelen van deze methode, die nog niet eerder in Nederland is toegepast, worden eveneens besproken.

Menu