logo

Bijlage Gebruikte databestanden

16 september 2009

Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Het culturele draagvlak deel 7. Frank Huysmans, Jos de Haan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2007.

Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1979 t/m 2003

Continu Vrijetijdsonderzoek: CVTO 2004

Eurobarometers: EB 56.0, EB 63.1 en CC-EB 2003.1 (kandidaat-lidstaten)

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2005

Publieke belangstelling voor archeologie: PBA 1996 en 2004

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1975 t/m 2005

Menu