logo

Het beste van twee werelden

Plattelanders over hun leven op het platteland

Het beste van twee werelden
24 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Carola Simon Lotte Vermeij Anja Steenbekkers
Publicatiedatum
08 oktober 2007
Trefwoorden
LeefsituatiePlattelandSociale cohesie
Aantal pagina's
202
ISBN/ISSN/anders
9789037703207
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2007/25

Het platteland van Nederland verenigt, in de ogen van veel plattelandsbewoners, het beste van twee werelden. Ze genieten dagelijks van de rust, ruimte en het landschap om hen heen en zijn blij te wonen in een omgeving waar mensen nog tijd en aandacht voor elkaar hebben. Het leven in een kleine, hechte gemeenschap kan ook beklemmend zijn, maar sociale normen zijn lang niet meer zo dwingend als ze waren en de keuzevrijheid in het sociale leven neemt toe. Hiermee biedt het platteland de betrokkenheid van een dorpssamenleving en de vrijheid van een stedelijke samenleving.

Voor de uitgave Het beste van twee werelden voerde het Sociaal en Cultureel Planbureau gesprekken met bewoners van het platteland. In dertien bijeenkomsten in zes verschillende regio's vertelden vrouwen, jongeren, senioren, agrariërs, ondernemers en nieuwe bewoners over hun leven op het platteland. Wat verstaan ze precies onder het platteland? Wat voor positieve of negatieve kanten heeft het leven op het platteland? De lokale gemeenschap van de geïnterviewden kwam in het bijzonder aan bod. Waar ontmoeten plattelandsbewoners elkaar? Wie gaat om met wie en hoe gaan ze met elkaar om? Welke scheidslijnen doorkruisen de plattelandsgemeenschap?
Deze publicatie is de tweede in het kader van het onderzoeksprogramma de Sociale staat van het platteland en volgt hiermee op Thuis op het platteland.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Het beste van twee werelden

Menu