logo

Persbericht: Het beste van 2 werelden

05 februari 2009

Plattelandsgemeenschappen zijn nog steeds vrij hecht, maar de onderlinge banden worden losser en selectiever

  • Plattelandsbewoners zijn over het algemeen positief over het leven op het platteland.
  • Er bestaat ontevredenheid over het lage voorzieningenaanbod en de slechte bereikbaarheid.

  • Plattelandsbewoners hebben nog altijd een sociaal netwerk op lokaal niveau, maar de banden zijn losser en selectiever geworden.

  • De sociale controle op het platteland neemt af en contacten ontstaan vooral met gelijkgestemden.

  • Onderlinge hulp gaat minder ver en is meer vrijblijvend dan voorheen.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland die op maandag 8 oktober jl. is aangeboden aan minister G. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In het rapport geven de onderzoekers dr. Carola Simon, dr. Lotte Vermeij en ir. Anja Steenbekkers een beeld van het sociale leven op het platteland. Voor het - kwalitatieve - onderzoek werden groepsgesprekken gevoerd met 139 plattelandsbewoners in zes regio's, verspreid over Nederland, te weten: de Kop van Noord-Holland, Zeeland, het Lauwersmeer- gebied, Zuidoost Brabant, Twente en het Groene Hart. Aandacht werd onder meer besteed aan de vraag hoe plattelandsbewoners het leven op het platteland waarderen en hoe lokale gemeenschappen op het platteland tegenwoordig functioneren. Wie gaat er om met wie? Hoe onderhoudt men relaties met elkaar?

Het rapport is de tweede publicatie in het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland , dat het SCP op verzoek van het ministerie van LNV uitvoert. Eerder verscheen het - vooral kwantitatieve - onderzoek Thuis op het platteland (2006).


Plattelandsbewoners over het algemeen positief over hun leven op het platteland

Bewoners van het platteland prijzen hun leefomgeving vanwege de rust, de ruimte en de natuur, en de mogelijkheid om 'vrij' te wonen met meer privacy en minder overlast voor en door de buren.

Ook over het sociale leven zijn plattelandsbewoners goed te spreken. Zij waarderen de prettige omgangsvormen, de saamhorigheid in de gemeenschap en de vanzelfsprekendheid van onderlinge hulpverlening. Overigens ervaart een deel van de bewoners de sociale controle ook wel als benauwend.

Minder te spreken zijn de bewoners vooral over het magere voorzieningenaanbod en de slechte bereikbaarheid, waardoor men sterk afhankelijk is van de auto.


Plattelandsgemeenschappen nog steeds vrij hecht, maar ook steeds vrijer

Plattelandsbewoners hebben nog altijd een sociaal netwerk op lokaal niveau, maar de banden zijn losser en selectiever geworden. Men is vrijer dan vroeger om te kiezen met wie men omgaat en contacten ontstaan vooral met gelijkgestemden in dorpsverenigingen voor o.a. sport, muziek, natuur of kunst. Plattelandsbewoners staan nog steeds voor elkaar klaar, maar deze hulp gaat minder ver en is meer vrijblijvend dan voorheen. In de ervaring van veel bewoners combineert het platteland de vrijheid van de stedelijke samenleving met de betrokkenheid van de dorpssamenleving. Voor hen verenigt het platteland het beste uit twee werelden.


 Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Het beste van twee werelden / Persbericht: Het beste van 2 werelden

Menu