logo

Jaarrapport Integratie 2007

Jaarrapport Integratie 2007
24 juni 2009, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jaco Dagevos; Mérove Gijsberts (red.)
Publicatiedatum
13 november 2007
Trefwoorden
IntegratieNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
330
ISBN/ISSN/anders
9789037703306
Reeks
Publicatie

Het Jaarrapport Integratie 2007 beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. De aandacht gaat uit naar onder meer de situatie van allochtone leerlingen in het onderwijs, de positie op de arbeids- en woningmarkt, de vertegenwoordiging in de criminaliteit, de sociaal-culturele integratie en de betekenis van religie.
Het beeld van de integratie van niet-westerse allochtonen is divers: sommige groepen kenmerken zich door een forse sociaal-economische achterstand en een aanzienlijke sociaal-culturele afstand. Tegelijkertijd blijkt dat de diversiteit tussen en binnen groepen zeer groot is en dat in het onderwijs en op de arbeids- en woningmarkt duidelijk positieve ontwikkelingen gaande zijn.

Het Jaarrapport Integratie wordt vervaardigd op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en maakt deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer over niet-westerse allochtonen. Het rapport is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast bevat het bijdragen van auteurs verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, Regioplan Beleidsonderzoek en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Jaarrapport Integratie 2007

Menu