logo

Persbericht: Liefst zoals thuis

05 februari 2009

Kwaliteit en flexibiliteit zijn voor ouders belangrijke punten bij het beoordelen van buitenschoolse opvang

  • Kwaliteit van het personeel en flexibele openingstijden zijn voor ouders belangrijke voorwaarden bij de beoordeling van de buitenschoolse opvang. Een andere aandachtspunt voor ouders vormt de afstand tussen de school en de buitenschoolse opvang.
  • Kinderen hechten in de buitenschoolse opvang vooral aan de vrijheid om zelfstandig dingen te kunnen doen op het moment dat zij daar zin in hebben. Andere wensen betreffen de aanwezigheid van leeftijdgenoten, een grote speelruimte en veel speelgoed.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang die op woensdag 17 januari jl. is verschenen. In het rapport geeft onderzoeker dr. Rob Gilsing een beeld van de wensen en opvattingen van ouders en kinderen ten aanzien van buitenschoolse opvang. Het onderzoek is gebaseerd op groepsgesprekken met enkele tientallen ouders en kinderen. Het beeld dat daaruit naar voren komt hoeft niet representatief te zijn voor alle ouders en kinderen, maar geeft wel een goed inzicht in de aard van de wensen en opvattingen. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. Aanleiding voor het onderzoek vormde het inmiddels door de beide Kamers aanvaarde wetsvoorstel Buitenschoolse opvang dat besturen van basisscholen per 1 augustus 2007 verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders hierom vragen.


Ouders vinden flexibiliteit en kwaliteit belangrijk

De belangrijkste wensen die in de gesprekken met ouders naar voren komen betreffen de kwaliteit van het personeel en de flexibiliteit van de openingstijden (zodat deze beter aansluiten op de werkdag van de ouders). Andere belangrijke punten zijn de (liefst geringe) afstand tussen de school en de buitenschoolse opvang, de mogelijkheid voor kinderen om samen te spelen, de aansluiting met vrijetijdsclubs (sport en hobby), de diversiteit van het activiteitenaanbod, de aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving (accommodatie en buitenspeelgebied) en tot slot de kosten.

Kinderen willen vooral hun eigen gang kunnen gaan

In de gesprekken met kinderen (van 8-10 jaar) komt vooral de wens naar voren om zelfstandig dingen te kunnen doen op het moment dat zij daar zin in hebben. Andere wensen betreffen de aanwezigheid van leeftijdgenoten, een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten en uitstapjes, een grote speelruimte en veel speelgoed.


 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Liefst zoals thuis / Persbericht: Liefst zoals thuis

Menu