logo

Publieke prestaties in perspectief

Memorandum quartaire sector 2006-2011

Publieke prestaties in perspectief
19 januari 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Publicatiedatum
23 januari 2007
Trefwoorden
Collectieve sectorOverheidsuitgavenToekomst
Aantal pagina's
129
ISBN/ISSN/anders
9789037702989
Reeks
Publicatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt ten tijde van kabinetsformaties altijd een memorandum uit over trendmatige ontwikkelingen in de publieke dienstverlening en de gevolgen die deze trendmatige ontwikkelingen hebben voor de publieke uitgaven in de komende kabinetsperiode. Het memorandum  omvat ramingen van het gebruik van diensten op terreinen als onderwijs, zorg, politie, justitie, sociale zekerheid, kinderopvang, cultuur, recreatie en openbaar vervoer. Deze ramingen worden naast de bestaande financiële meerjarenramingen van de betreffende ministeries gelegd om potentiële knelpunten op te sporen.

Naast ramingen bevat dit Memorandum ook een historische analyse van de kostenontwikkeling van publieke diensten, een internationale vergelijking van publieke prestaties, een overzicht van de voornemens van politieke partijen en een verslag van een recente bevolkingsenquête over de huidige kwaliteit van de publieke dienstverlening. Het is de bedoeling dat deze kengetallen en analyses een brede, intersectorale bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Publieke prestaties in perspectief

Menu