logo

Samenloop van regelingen

Een onderzoek naar de samenloop van een aantal regelingen in zorg en sociale zekerheid

Samenloop van regelingen
09 maart 2016, pdf, 314kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Gerda Jehoel-Gijsbers
Publicatiedatum
29 juni 2007
Trefwoorden
Sociale zekerheidUitkeringenVoorzieningenZorg
Aantal pagina's
42
ISBN/ISSN/anders
9789037703153

Als mensen voorzieningen nodig hebben, zoals zorg, een arbeidsongeschiktheidsregeling of  de bijstand, doen zij ook vaak een beroep op andere regelingen. Dit rapport geeft, op basis van bestaande registraties, een indicatie van de omvang van deze samenloop.
Ongeveer 1 miljoen mensen kregen in 2005 een indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of een toekenning voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de bijstand of bijzondere bijstand. Bijna 100.000 personen kregen dat jaar minimaal twee toekenningen en hadden dus te maken met een samenloop van regelingen. Combinaties van bijstand en bijzondere bijstand, AWBZ en bijzondere bijstand en AWBZ en bijstand komen het meeste voor.

Samenloop van regelingen verschijnt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Samenloop van regelingen

Menu